logo


Laikraščio „Penktadienio žemaitis“ prenumeratos kainos

 

Užsisakant PAŠTE ir „SPAUDOS KELIAS“

1 mėn. – 1,72 Eur

3 mėn. – 5,46 Eur

6 mėn. – 10,66 Eur

12 mėn. – 20,80 Eur

 

Užsisakant su priedu „SVEIKA ŠEIMA“

1 mėn. – 2,00 Eur

3 mėn. – 6,37 Eur

6 mėn. – 12,48 Eur

12 mėn. – 24,44 Eur