logo


Telšių krašto laikraščio „Penktadienio žemaitis“
REKLAMOS ĮKAINIAI

Pozicija
Kaina už 1 cm2, EUR
(be PVM)
Reklama pirmajame puslapyje
0,90
Reklama paskutiniame puslapyje
0,70
Reklama vidiniuose puslapiuose
0,50
Nespalvota reklama, informaciniai pranešimai
0,35
Užsakomieji straipsniai
0,15

 

Asmeniniai skelbimai
Kaina eurais
(be PVM)
Asmeninis skelbimas
1,50
Paryškintas skelbimas
1,80
Įrėmintas asmeninis skelbimas
2,30
Skelbimas juridiniams asmenims
3,00
Sveikinimas pirmajame puslapyje
14,00
Sveikinimas kituose puslapiuose
8,00
Padėka
4,00
Užuojauta
5,00
Nekrologas
5,00-10,00

 

Birutė Juškienė, vadybininkė
Tel. (8 444) 60 621,
Mob. 8 605 19 257
reklama@pzemaitis.lt